35-lecie chóru Tercja

 

 

W sobotę 1maja 2015r.w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku Chór Tercja świętował Jubileusz 35­lecia swojej działalności. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, między innymi; Michał Zdun – dyrektor departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Waldemar Jakson – burmistrz Świdnika, Janusz Królik – przewodniczący Rady Miasta w Świdniku, Jakub Osina – członek zarządu powiatu świdnickiego , Elżbieta Korbus – zastępca wójta gminy Mełgiew oraz Marek Słotwiński – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. Uroczystość poprowadzili:Anna Polanowska – dyrektor SDK w Świdniku oraz Bogdan Lipiński – dyrygent Chóru Tercja. Na wstępie przybliżyli zebranym historię świdnickiego chóru.

Od początku swego istnienia Tercja pracuje pod patronatem Spółdzielczego Domu Kultury w Świdniku. Chór ma bogaty repertuar utworów różnych stylów i epok, od renesansu po współczesność. Tercja uczestniczyła w wielu przeglądach, konkursach i festiwalach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, w tym najcenniejszą dla chórzystów – Grand Prix na Ogólnopolskim przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów w Bydgoszczy w 1998 roku. Chór koncertuje w kraju i poza jego granicami. Występował na Ukrainie, Węgrzech, Litwie, Łotwie, Białorusi, Austrii i Słowacji. Tercja współpracuje z młodzieżowym zespołem „Immo Pectore” z SDK w Świdniku, Chórem Gminy Kurów, chórem „Hejnał” z Chełma oraz męskim chórem „Echo” z Biłgoraja. Od 2000 roku członkowie chóru utrzymują przyjazne kontakty z węgierskim chórem „Adam Jeno Pedagóguskórus” z Mateszalka , który gościnnie wystąpił podczas uroczystości jubileuszowej. Jubilaci czyli chór Tercja, dali specjalny koncert wspólnie z Chórem Gminy Kurów.