Archiwa kategorii: Zespoły SDK

Zespół taneczny

ZAJĘCIA TAŃCA NOWOCZESNEGO

Celem zajęć tanecznych prowadzonych przez Spółdzielczy Dom Kultury jest zainteresowanie uczestników tańcem, pokazanie różnorodności jego stylów i odmian. Naszym atutem jest umiejętne łączenie kilku technik tanecznych w ramach rozgrzewki, wprowadzanie pojęć z jazzu, baletu, tańca nowoczesnego, czy funky . Druga część prowadzonych zajęć jest nauką układów tanecznych, które mają być zachętą dla podnoszenia motywacji uczestników do stałej pracy nad swą sprawnością fizyczną.

Zajęcia prowadzone są w różnych grupach wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania:

Grupy początkujące – adresowane do osób, które właśnie postanowiły rozwijać swoje zdolności ruchowe poprzez naukę tańca. Poznają dokładnie taneczny alfabet. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu od 60 do 90 minut.
– od 5 lat do 11 lat
Grupy zaawansowane – adresowane do osób z minimum półrocznym doświadczeniem tanecznym.
– od 8 lat do 16 lat

Zajęcia taneczne prowadzi: Edyta Socha

 

 

Chór Tercja

Powstał w 1980 roku przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku i dzięki niej pracuje do chwili obecnej jako jedna z form działalności Spółdzielczego Domu Kultury. Początkowo był „chórem seniora” od 1999 roku zaczęło napływać do zespołu młodsze pokolenie śpiewaków.

W swoim repertuarze posiada utwory różnych stylów i epok od renesansu po współczesność. Chór uczestniczył w wielu przeglądach, konkursach, festiwalach zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. Bardzo dużo koncertował w kraju i poza jego granicami. Odbył osiem zagranicznych tras koncertowych: dwukrotnie Ukraina, dwukrotnie Węgry, Litwa, Białoruś, Austria, Słowacja. Miał zaszczyt śpiewać m.in. w Filharmonii Lubelskiej, Katedrze Lubelskiej, Operze Bydgoskiej, na Jasnej Górze, w Licheniu, Kałkowie, Lewoczy, Ostrej Bramie w Wilnie, w czasie pielgrzymki Jana Pawła II w Zamościu.

Artystyczny rozwój „Tercja” zawdzięcza jej dyrygentowi i kierownikowi artystycznemu Bogdanowi Lipińskiemu.