Chór Tercja

Powstał w 1980 roku przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku i dzięki niej pracuje do chwili obecnej jako jedna z form działalności Spółdzielczego Domu Kultury. Początkowo był „chórem seniora” od 1999 roku zaczęło napływać do zespołu młodsze pokolenie śpiewaków.

W swoim repertuarze posiada utwory różnych stylów i epok od renesansu po współczesność. Chór uczestniczył w wielu przeglądach, konkursach, festiwalach zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody. Bardzo dużo koncertował w kraju i poza jego granicami. Odbył osiem zagranicznych tras koncertowych: dwukrotnie Ukraina, dwukrotnie Węgry, Litwa, Białoruś, Austria, Słowacja. Miał zaszczyt śpiewać m.in. w Filharmonii Lubelskiej, Katedrze Lubelskiej, Operze Bydgoskiej, na Jasnej Górze, w Licheniu, Kałkowie, Lewoczy, Ostrej Bramie w Wilnie, w czasie pielgrzymki Jana Pawła II w Zamościu.

Artystyczny rozwój „Tercja” zawdzięcza jej dyrygentowi i kierownikowi artystycznemu Bogdanowi Lipińskiemu.