Jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Pana Bogdana Lipińskiego

W czwartek 31 stycznia w Spółdzielczym Domu Kultury w Świdniku odbył się wspaniały Jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Pana Bogdana Lipińskiego. Widowisko zatytułowane „Kolędy z Tercją” umożliwiło nam zobaczenie na jednej scenie podopiecznych a także przyjaciół Pana dyrygenta. Wystąpili : Chór Tercja pod dyrekcją Bogdana Lipińskiego, Kapela Bornego z Podzamcza, Chór Gminy Kurów pod dyrekcją Bogdana Lipińskiego oraz Orkiestra Szkoły Muzycznej I stopnia w Kraśniku pod dyrekcją Anny Lipińskiej. Koncert był okazją do wielu wzruszeń, gratulacji oraz wspomnień, a jego repertuar obfitował w wiele ludowych kolęd wykonanych wspólnie przez wszystkich artystów. Jubilat został uhonorowany nadanym przez Burmistrza Waldemara Jaksona odznaczeniem Nil Virtuti Civil Invium które wręczył mu Wiceburmistrz Świdnika Pan Andrzej Radek. Gratulacje i podziękowania za te wspaniałe lata w imieniu rady nadzorczej a także zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej złożyła osobiście Pani Prezes SM, Katarzyna Denis. W imieniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, przewodniczący rady nadzorczej SM, Pan Konrad Sawicki wręczył Panu Bogdanowi dyplom uznania za wkład w rozwój regionalnej kultury. Chórzyści którzy w większości spędzili z Panem Bogdanem te wszystkie lata oraz reprezentacja Domu Kultury również przygotowała dla Pana instruktora kilka niespodzianek. Na finał koncertu strzeliły tortowe race, a każdy z uczestników koncertu otrzymał kawałek tortu na cześć Pana dyrygenta.