O nas

Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku od chwili powstania w 1979 roku zajmuje się przygotowywaniem społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia wartości kulturowych. Zadania te spełniamy, rozpoznając zapotrzebowanie, rozbudzając zainteresowania, upowszechniając wiedzę, sztukę, tradycje, folklor, rękodzieło itd., tworząc warunki do rozwoju w szerokim znaczeniu, zachęcając do skorzystania z bogatej oferty kulturalnej. Chcemy, aby miejsca te stały się ośrodkami integrującymi dzieci, młodzież, ludzi dojrzałych.

Do podstawowych celów SDK należy również wyrabianie szacunku dla wartości kulturowych w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Na rzecz lokalnych społeczności podejmujemy działania, które umożliwiają bezpośredni kontakt z profesjonalnymi jak i nieprofesjonalnymi środowiskami twórczymi.

Chcąc zapewnić czas wolny młodzieży, proponujemy udział w różnorodnych kołach zainteresowań, akcjach plastycznych, festiwalach, przeglądach. Aby sprostać wymaganiom szerokiego kręgu odbiorców, organizujemy wieczory poetyckie, festiwale, koncerty muzyki chóralnej, spektakle teatralne, wystawy.

Staramy się, aby w domu kultury nie tworzyć zamkniętej społeczności, lecz miejsce i klimat, gdzie każdy człowiek może przyjść ze swoimi problemami i propozycjami.

 

Stałe formy pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w SDK w roku             kulturalno-oświatowym 2017/2018

 

zajęcia plastyczne – 5 grup 

Zajęcia plastyczne prowadzi instruktor Elżbieta Kleczek.

 

zajęcia w modelarni lotniczej 

Modelarnię prowadzą : Władysław Starobrat i Patryk Sadowski.

 

zajęcia tańca nowoczesnego – 6 grup

Zajęcia taneczne prowadzi instruktor Edyta Socha.

 

Chór „Tercja”

Dyrygent chóru „Tercja” – Bogdan Lipiński.

 

Klub Seniora „Spokojna Przystań”

Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora „Spokojna Przystań”