Spółdzielczy Dom Kultury

Spółdzielczy Dom Kultury

Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku od chwili powstania w 1979 roku zajmuje się przygotowywaniem społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia wartości kulturowych. Zadania te spełniamy, rozpoznając zapotrzebowanie, rozbudzając zainteresowania, upowszechniając wiedzę, sztukę, tradycje, folklor, rękodzieło itd., tworząc warunki do rozwoju w szerokim znaczeniu, zachęcając do skorzystania z bogatej oferty kulturalnej. Chcemy, aby miejsca te stały się ośrodkami integrującymi dzieci, młodzież, ludzi dojrzałych.

Do podstawowych celów SDK należy również wyrabianie szacunku dla wartości kulturowych w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Na rzecz lokalnych społeczności podejmujemy działania, które umożliwiają bezpośredni kontakt z profesjonalnymi jak i nieprofesjonalnymi środowiskami twórczymi.

Chcąc zapewnić czas wolny młodzieży, proponujemy udział w różnorodnych kołach zainteresowań, akcjach plastycznych, festiwalach, przeglądach. Aby sprostać wymaganiom szerokiego kręgu odbiorców, organizujemy wieczory poetyckie, festiwale, koncerty, spektakle teatralne, wystawy.

Staramy się, aby w domu kultury nie tworzyć zamkniętej społeczności, lecz miejsce i klimat, gdzie każdy człowiek może przyjść ze swoimi problemami i propozycjami.